Feeds:
Posts
Comments

Pendidikan ‘A La’ Nabi

Memang Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam itu tidak ‘sekolah’ sampai Harvard atau Oxford atau Al-Azhar. Atau saya ganti tidak belajar sampai negara Rom dan Parsi (mengambil perbandingan sezaman dengannya). Sudah ada sebelumnya Kota Athen , Sparta, Greek & Yunani yang pernah melahirkan tokoh atheis & rasionalis (yang langsung tak rasional!) seperti Plato (Arab: Aflatun), Aristotle, & Socrates.

Tapi jangan buat-buat sirna atau lupa, baginda di ajar oleh langsung oleh Allah Yang Maha Mengetahui secara langsung mahupun lewat perantara malaikat yang mulia Jibril Alaihisalam.

Jibril atau juga dikenali sebagai Namus oleh ahli kitab ini juga yang menyampaikan ilmu kepada semua Nabi dan Rasul; baik pembina bahtera tercanggih sepanjang zaman yakni Nuh Alaihisalam, juga Nabi Hud yang memimpin kaum jurutera dan artikek pembina bangunan tertinggi di dunia kaum Aad dan seluruh Rasul dan Nabi yang lain sehingga Rasulullah Sallahu ‘Alalihi Wa Sallam. (Baca kisah menarik dan detil tentang kaum terdahulu dalam Sahih Qisasil Anbiya’ oleh Syaikh Salim Eid Al-Hilali atau Bidayah Wan Nihayah oleh Ibn Kathir, keduanya ada versi terjemahan).

Jibril Alaihisalam bukan makhluk sembarangan. Dia adalah makhluk yang amat kuat lagi dipercayai. Di kalangan para malaikat dialah yang paling disegani dan ditaati. Dan inilah malaikat yang menemui Muhammad bin Abdillah lalu menyampaikan wahyu ke dalam dada bagida.

Benar Muhammad bin Abdillah itu tidak melewati batas Rom dan Parsi (setahu saya) atau tamadun besar yang lainnya untuk belajar pengetahuan. Bahkan baginda sendiri adalah seorang yang tidak tahu menulis dan membaca (yakni membaca dari tulisan) yang amat diperlukan sebagai pra-syarat memasuki universiti).

Namun jangan buat-buat lupa, baginda diangkat oleh Allah berkelana ke negeri paling jauh naik terus sampai langit ketujuh pada peristiwa ‘Isra Mikraj’. Belum ada manusia lain setelah itu pernah melewati walau satu lapis langit pun! Dan Datuk Sheikh Muzaffar hanya berjaya melawati stesen angkasa ISS, bukan di bulan. Hatta kisah mendaratnya Neil Amstrong di bulan bersumberkan ‘khabar ahad’ yang dirawikan barisan perawi yang kazzab.

Pada malam bersejarah itu (kembali kepada kisah Isra’ Mikraj) baginda menemui Nabi dan Rasul sebelum baginda. Baginda diperlihatkan syurga dan neraka (dua negeri satunya paling maju, moden, makmur dan aman juga semua sifat nikmat dan sempurna. Manakala satu nya yang lain memiliki sifat berlawanan dengannya).

Kemajuan, kemodenan dan teknologi tinggi (hi-tech) itu semua telah ditunjukkan kepada baginda. Semua teramat detil dan spesifik. Disebutkan baginda menceritakan ketika Nabi Isa Alaihisalam turun di Menara Putih Damsyik, rambut Nabi Isa kebasahan dan titis-titis air yang berjatuhan bagaikan mutiara. Nah! Persis dan amat spesifik. Subhanallah. (Kisah detil mengenai akhir zaman boleh dibaca melalui dua karya: Asyratus Sa’ah – Syaikh Yusuf Al-Wabil & sebuah buku berkaitan Dajjal dan Nabi Isa susunan Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani)

Banyak lagi bukti dan dalil menunjukkan bahawa baginda Nabi merupakan seorang yang berpengetahuan, berwawasan jauh, menguasai teknologi tinggi lagi sofistikated.

#pendidikan #Guru #Murabbi #Pendidik

Mohd Riduan b Khairi
PPY Borneo ‘Membangun Citra Insan’
Http://encikriduan.wordpress.com

Kisah Guru Inspirasi

“Sayangkan anak, tangan-tangankan.”

Saya baharu saja menyaksikan seorang guru merotan seorang murid. Menangis-nangis murid itu merayu selepas libasan pertama.

Saya lemah dengan air mata. Timbul rasa simpati dan kasihan. Walaupun libasan rotan itu perlahan sahaja. Namun saya memilih berpihak kepada guru yang merotan itu.

Itu proses pendidikan. Nabi Sallallahualaihi wasallam memerintah anak berumur 10 tahun dirotan jika tidak mahu solat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud.

Bahkan dalam Adabul Mufrad, Imam al Bukhari meriwayatkan hadith tentang perintah menggantung rotan di dalam rumah.

Menerapkan prinsip agama

Dalam kekalutan yang lain saya mendengar seorang guru berleter kepada seorang anak muridnya.

“Kamu tuduh ini, cukup buktikah? Kalau tiada bukti nanti kamu berdosa sebab aniaya kawan kamu.”

Subhanallah, semoga semua guru Muslim baik ustaz mahupun bukan dalat menerapkan dosa dan pahala dalam pendidikan mereka.

Sejak sesi taklimat sidang pagi hingga sekah sidang petang, seronok berurusan di sini. Setiap cikgu yang masuk bilik guru akan senyum dan tunjuk wajah manis.

Walau lebih 4 kes pelajar menangis, bergaduh, rotan; akan tetapi cikgu-cikgu masih kendalikan kes dengan senyuman.

Semoga Allah membaiki urusan cikgu-cikgu dan pelajar-pelajar di sini dan memberi keberkata kepada mereka semua. Amin

Kepentingan Kisah Dalam al-Qur’an

Secara bahasa kata al-Qashash dan al-Qushsh maknanya mengikuti atsar (jejak/bekas). Sedangkan secara istilah maknanya adalah informasi mengenai suatu kejadian/perkara yang berperiodik di mana satu sama lainnya saling sambung-menyambung (berangkai).

Kisah-kisah dalam al-Qur’an merupakan kisah paling benar sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ta’ala, “Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya dari pada Allah.?” (QS.an-Nisa’/4:87). Hal ini, kerana kesesuaiannya dengan realiti sangatlah sempurna.

Kisah al-Qur’an juga merupakan sebaik-baik kisah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ta’ala, “Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan al-Qur’an ini kepadamu.” (QS.Yusuf/12:3). Hal ini, kerana ia mencakup tingkatan kesempurnaan paling tinggi dalam capaian balaghah dan keagungan maknanya.

Kisah al-Qur’an juga merupakan kisah paling bermanfa’at sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, “Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.” (QS.Yusuf/12:111). Hal ini, kerana pengaruhnya terhadap perbaikan hati, perbuatan dan akhlaq amat kuat.

Jenis-Jenis Kisah 

Kisah al-Qur’an terbahagi menjadi 3 jenis:

1. Kisah mengenai para nabi dan Rasul serta hal-hal yang terjadi antara mereka dan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir.

2. Kisah mengenai individu-individu dan golongan-golongan tertentu yang mengandungi pelajaran. Kerananya, Allah mengisahkan mereka seperti kisah Maryam, Luqman, orang yang melewati suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya (seperti tertera dalam surat al-Baqarah/2:259), Dzulqarnain, Qarun, Ash-habul Kahf, Ash-habul Fiil, Ash-habul Ukhdud dan lain sebagainya.

3. Kisah mengenai kejadian-kejadian dan kaum-kaum pada masa Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam seperti kisah perang Badar, Uhud, Ahzab (Khandaq), Bani Quraizhah, Bani an-Nadhir, Zaid bin Haritsah, Abu Lahab dan sebagainya.

Beberapa Hikmah Penampilan Kisah

Hikmah yang dapat dipetik banyak sekali, di antaranya:

a. Penjelasan mengenai hikmah Allah ta’ala dalam kandungan kisah-kisah tersebut, sebagaimana firman-Nya, “Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran). Itulah suatu hikmat yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu tiada berguna (bagi mereka).” (al-Qamar/54:4-5)

b. Penjelasan keadilan Allah ta’ala melalui hukuman-Nya terhadap orang-orang yang mendustakan-Nya. Dalam hal ini, firman-Nya mengenai orang-orang yang mendustakan itu, “Dan Kami tidaklah menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri, kerana itu tiadalah bermanfa’at sedikitpun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah, di waktu azab Tuhanmu datang. Dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan.” (QS. hud/11:101)

c. Penjelasan mengenai kurnia-Nya berupa diberikannya pahala kepada orang-orang beriman. Hal ini sebagaimana firman-Nya, “Kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing.” (QS. Al-qamar/54:34)

d. Hiburan bagi Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam atas sikap yang dilakukan orang-orang yang mendustakannya terhadapnya. Hal ini sebagaimana firman-Nya, “Dan jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (rasul-rasulnya); kepada mereka telah datang rasul-rasulnya dengan membawa mukjizat yang nyata, zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Kemudian Aku azab orang-orang yang kafir; maka (lihatlah) bagaimana (hebatnya) akibat kemurkaan-Ku.” (QS.fathir/35:25-26)

e. Cadangan bagi kaum Mukminin dalam hal keimanan di mana dituntut agar tegar di atasnya bahkan menambah frekuensinya sebab mereka mengetahui bagaimana kaum Mukminin terdahulu selamat dan bagaimana mereka menang saat diperintahkan berjihad. Hal ini sebagaimana firman Allah ta’ala, “Maka Kami telah memperkenankan doanya dari menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikian itulah Kami selamatkan orang-orang yang beriman.” (QS.al-Anbiya’/21:88) Dan firman-Nya yang lain, “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya, mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan (yang cukup), lalu Kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan Kami berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.” (QS.ar-Rum/30:47)

f. Peringatan kepada orang-orang kafir akan akibat terus menerusnya mereka dalam kekufuran. Hal ini sebagaimana firman-Nya, “Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka; Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu.” (QS.muhammad/47:10)

g. Menetapkan risalah Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam, sebab berita-berita tentang umat-umat terdahulu tidak ada yang mengetahuinya selain Allah ta’ala. Hal ini sebagaimana firman-Nya, “Itu adalah di antara berita-berita penting tentang ghaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad); tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak (pula) kaummu sebelum ini.” (QS.Hud/11:49) Dan firman-Nya, “”Belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu (iaitu) kaum Nuh, ‘Ad, Tsamud dan orang-orang sesudah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah.” (Ibrahim/14:9)

Apa Faedah Pengulangan Kisah?

Ada di antara kisah-kisah al-Qur’an yang hanya disebutkan satu kali saja seperti kisah Luqman dan Ash-habul Kahf. Ada pula yang disebutkan berulang kali sesuai dengan keperluan dan mashlahah. Pengulangan ini pun tidak dalam satu aspek, tetapi berbeza dari aspek panjang dan pendek, lembut dan keras serta penyebutan sebahagian aspek lain dari kisah itu di satu tempat namun tidak disebutkan di tempat lainnya.

Hikmah Pengulangan Kisah 

Di antara hikmah pengulangan kisah ini adalah:

– Penjelasan betapa pentingnya kisah sebab dengan pengulangannya menunjukkan adanya perhatian penuh terhadapnya.

– Menguatkan kisah itu sehingga tertanam kukuh di hati semua manusia

– Memerhatikan masa dan kondisi orang-orang yang diajak bicara. Kerana itu, anda sering mendapatkan kisahnya begitu singkat dan biasanya keras bila berkenaan dengan kisah-kisah dalam surah-surah Makkiyyah, namun hal sebaliknya terjadi pada kisah-kisah dalam surah-surah Madaniyyah

– Penjelasan sisi balaghah al-Qur’an dalam pemunculan kisah-kisah tersebut dari sisi yang satu atau dari sisi yang lainnya sesuai dengan tuntutan kondisi

– Nampak terangnya kebenaran al-Qur’an dan bahawa ia berasal dari Allah ta’ala dimana sekali pun kisah-kisah tersebut dimuat dalam beragam jenis namun tidak satu pun terjadi kontradiksi.

(SUMBER: Ushuul Fi at-Tafsiir karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, hal.48-51)

New River Gorge National River, West Virgina

“Perumpamaan orang yang berdoa tanpa beramal ialah seperti orang yang memanah tanpa anak panah.”

Wahb bin Munabbih rahimahullah dalam Jamiul Ulum wal Hikam oleh Ibn Rajab al-Hanbali

272045126_e0eeb03ba8Imam Ahmad meriwayatkan bahawa an-Nawas bin Sam’an berkata bahawa Rasulullah saw bersabda,

يُؤْتَى بِالقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدَمُهُم سُورَة الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانُ

“Al-Quran akan datang pada hari kebangkitan dan ahlinya mereka yang mengamalkannya akan mendahului mereka surah al-Baqarah dan al-Imran.”

An-Nawas berkata, “Nabi saw meletakkan tiga perumpamaan bagi dua surah ini dan tidak melupakan perumpamaan ini semenjak itu. Beliau bersabda,

كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ ظُلَّتَانِ سَودَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، يُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا

“Akan datang seumpama dua awan atau dua pelindung yang gelap antara keduanya timbul, atau seumpama keduanya dua kawanan burung berbaris, berhujjah kedua-duanya dari sahabat mereka.”

Perumpamaan supaya mudah ingat

Salah satu hikmah dan tujuan perumpamaan digunakan oleh Allah dan Rasul dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadis ialah supaya mesej di dalamnya mudah diingat.

Hal ini Allah nyatakan dalam firmanya yang bermaksud;

Tidakkah Engkau melihat (Wahai Muhammad) Bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu: kalimah Yang baik adalah sebagai sebatang pohon Yang baik, Yang pangkalnya (akar tunjangnya) tetap teguh, dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Dia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa Dengan izin Tuhannya. dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia, supaya mereka selalu ingatDan bandingan kalimah Yang jahat dan buruk samalah seperti sebatang pohon Yang tidak berguna Yang mudah tercabut akar-akarnya dari muka bumi; tidak ada tapak baginya untuk tetap hidup. (Surah Ibrahim 24-26)

Imam Syaukanni (1759–1834M) juga menukilkan dalam kitab tafsirnyaFathul Qadir,

“Membuat perumpamaan mengandun nilau plus bagi daya ingat dan daya faham, serta merupakan visualisasi makna.”

Manfaat Harta Abu Bakar as-Siddiq

“Aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar.” (riwayat Imam Muslim dari Abdullah ibn Mas’ud, no. 2383)

Dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, ia berkata, “Abu Bakar masuk Islam sedangkan ia memiliki 40,000. Dia infakkannya di jalan Allah, memerdekakan tujuh orang hamba sahaya yang diseksa kerana Allah, memerdekakan Bilal, Amir bin Fuhairah, Zunairah, an-Nadhiyah dan anak perempuannya, hamba sahaya Bani Muammal dan Ummu Ubais.” (Usudul Ghaabah (III/325)

1270917419_87069669_1-Gambar--BISNIS-INVESTASI-MURAH-KERJA-MUDAH-UNTUNG-BERLIMPAH-DI-SINI-1270917419Dari Aisyah ra, ia berkata, “Abu Bakar telah berinfak 40,000 kepada Rasulullah.” (riwayat Ibnu Hibban, no 2067)

Semua pintu syurga terbuka untuknya

Nabi saw. bersabda, “Barangsiapa membelanjakan sebagian harta kekayaannya di jalan Allah swt., ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga dan surga memiliki delapan buah pintu. Orang yang mengerjakan shalat (secara teratur dan benar) akan dipanggil dari pintu shalat, orang yang sering bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah, orang yang berjihad akan dipanggil dari pintu jihad dan orang yang sering berpuasa secara teratur akan dipanggil dari pintu puasa.”

Abu Bakar lalu bertanya, “Adakah orang yang akan dipanggil dari semua pintu itu, ya Rasulullah?”

Nabi menjawab, “Ada dan kuharap kau salah satu dari mereka.”

(riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Ketika Nabi Ibrahim merebahkan Ismail untuk disembelih

Sejak semalam (Hari Raya Aidil Adha) sehingga beberapa hari nanti umat Islam seluruh dunia akan sibuk menyiapkan lembu, kambing dan unta untuk disembelih dalam ibadah kurban. Walaupun riwayat hadis yang yang menyatakan bahawa haiwan kurban itu akan menjadi tunggangan di titian sirat itu tidak sahih, namun ibadah kurban memiliki banyak kelebihan dan keutamaan di sisi Islam. Ia merupakan simbol ubudiyyah (pengabdian) dan ketaatan kepada perintah Allah. (Hadis tersebut berstatus tidak ada asal usulnya. Lihat: Silsilah al-Ahaa-dith ad-Do’ifah Wa al-Maudu’ah, Muhammad Nasiruddin al-Albani)

Beberapa ratus ringgit untuk haiwan korban dalam setahun sekali adalah jauh lebih ringan dan mudah dari ansuran kereta yang dibayar pada setiap bulan. Bahkan “Seperti menghantar pulut ke masjid”, bak pepatah Minang Negeri Sembilan jika dibandingkan dengan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim a.s untuk menyembelih anaknya sendiri Ismail.

Kita pun tidak dapat membayangkan apakah gelodak dan gejolak yang mendebur di dalam hati seorang ayah, ketika meletakkan sebilah pisau tajam di atas tenggorokan anak tunggalnya. Demi meringankan beban yang menimpa di dalam dadanya Nabi Ibrahim a.s menelungkupkan wajah puteranya ke atas tanah agar tidak terlihat wajah anaknya saat bilah pisau tajam itu menerobos leher anaknya. Demikian dituturkan oleh ahli tafsir seperti Ibn Abbas, Mujahid, Said bin Jubair, Ad-Dahak dan Qatadah di dalam Tafsir Ibn Kathir.

Kisah ini dirakamkan al-Qur’an, berdasarkan firman Allah yang bermaksud,

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur yang mampu) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, ‘Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu!’ Ia menjawab, ‘Hai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar’.

Setelah keduanya berserah bulat-bulat, dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tompok tanah dan Kami panggillah dia, ‘Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu’, sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.” (surah As-Saaffaat, ayat 102-107)

Ibrah atau pengajaran dari manusia terpilih sebagai khalilullah ini bukan hanya dari kisah korban. Bahkan sepanjang perjalanan hidup baginda diuji dengan ujian yang sangat berat. Bemula dari kisah berdepan dengan ayahnya sendiri si tukang membuat berhala sehingga kisah dimasukkan ke dalam api oleh raja Namrud yang kejam. Semua itu Allah sarikan di dalam kitab-Nya untuk dipelajari dan diteladani oleh uamat Nabi Muhamamd sebagai umat akhir zaman.

Firman Allah yang bermaksud,

“Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada teladan yang baik bagimu; (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (pahala) Allah dan (keselamatan pada) Hari Kemudian. Dan barangsiapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha kaya lagi Maha Terpuji.” (surah al-Mumtahanah, ayat 6)

Namun suatu inti pengajaran yang paling besar dan penting dari kisah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya dan segugus kisah baginda sepanjang hayat, juga inti seluruh kisah para Nabi dan orang-orang soleh yang lain ialah; pengabdian hanya kepada Allah. Ia dismpulkan dari kata “Kami dengar dan kami taat.”

Ini dirakamkan di dalam al-Qur’an yang maksudnya,

“Ketika Tuhannya berfirman kepadanya ‘Tunduk patuhlah!’ Ibrahim menjawab, ‘Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam.” (Surah al-Baqarah, ayat 131)

Menerima perintah menyembeli Nabi Ismail bukanlah semudah kisah-kisah pembuangan anak yang sering kita dengar pada hari ini. Cahaya mata buah hati pengarang jantung Nabi Ibrahim ini hanya Allah kurniakan setelah sekian lama dinanti dengan penuh sabar. Itupun setelah isteri pertama Nabi Ibrahim dengan redha dan kasih saya menghadiahkan Hajar sebagai isteri kedua Nabi Ibrahim. Seakan-akan pada usia yang demikian hampir mustahil baginda memperoleh cahaya mata. Justeru anak yang lahir itu bukan lagi ibarat menatang minyak yang penuh, sebaliknya itulah tangkai nyawa pepohon jiwa.

Baharu sahaja anaknya dilahirkan, baginda diuji oleh Allah sekali lagi. Baginda diperintah menghantar anak dan isterinya di suatu tempat yang tidak diketahui. Diriwayatkan Nabi Ibrahim membawa isterinya Hajar dan anak Isma’il menuju suatu lembah gersang dan kontang hatta tidak ada rumput pun yang tumbuh. Setelah Nabi Ibrahim menempatkan anak dan isterinya itu kemudian baginda berbalik badan untuk pulang. Nabi Ibrahim bergegas dengan menitiskan air mata dan tidak menoleh ke belakang walaupun isterinya Hajar berkali-kali memanggil baginda. Nabi Ibrahim tidak memperdulikan panggilan dari isterinya dan terus melangkah dengan berat.

Pada waktu itu negeri Makkah masih belum ada penghuninya seorangpun. Kemudian Nabi Ibrahim berdo’a sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah yang bermaksud,

“Wahai Tuhan kami. Sesungguhnya aku telah menempatkan anak keturunanku dilembah yang tidak ada tanamannya pada tempat rumah-Mu (Ka’bah) yang mulia. Wahai Tuhan kami. Semoga mereka tetap mendirikan solat, hendaklah Engkau jadikan hati manusia rindu kepada mereka, berilah mereka rezeki yang berupa buah-buahan semoga mereka mau bersyukur.” (surah Ibrahim, ayat 37)

Hajar mengejar suaminya dan di sinilah ucapan Hajar yang masyhur, “Kepada siapa kamu serahkan kami, Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini?” Ibrahim menjawab pendek, “Benar.” Maka keluarlah suatu pernyataan dari Hajar yang melukiskan ketegaran dan tawakal jiwa beliau, ”Kalau Allah yang memerintakan demikian ini, niscaya Dia tidak akan menyia-nyiakan kami”. Itulah suatu pernyataan yang keluar dari seorang hamba yang menunjukkan kekuatan iman dan ketinggian sikap tawakalnya yang mendapat tarbiyah dari seorang hamba yang pilihan juga, Ibrahim sang Kekasih Allah.

Setelah Ibrahim suaminya tercinta berlalu dari pandangannya, Hajar meletakan buah hatinya Isma’il pada tanah pasir, kemudian beliau melihat ke sekelilingnya berharap bertemu dengan suatu kafilah yang melewati tempat itu untuk meminta pertolongan. Demikian segugus kisah kesabaran Nabi Ibrahim dalam mentaati perintah Allah.

Justeru setiap kali para ulama’ membahaskan faedah dan manfaat ibadah korban, maka tidak akan terlepas menyebutkan kesabaran yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim a.s.  Yakni agar setiap mukmin mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan Isma’il a.s yang membuahkan ketaatan pada Allah dan kecintaan pada-Nya lebih dari diri sendiri dan anak. Pengorbanan seperti inilah yang menyebabkan terlepasnya ujian sehingga Isma’il pun digantikan dengan seekor haiwan. Jika setiap mukmin mengingat  kisah ini, seharusnya mereka mencontohi sikap sabar ketika melakukan ketaatan pada Allah dan seharusnya mereka mendahulukan kecintaan Allah dari hawa nafsu dan syahwatnya. (lihat: Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah, 5: 76.)

Firman Allah yang bermaksud,

“Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.” (Surah Fusilat 41, ayat 35)

Allah tidak pernah memungiri janjinya. Sebagai balasan Nabi Ibrahim kemudian dikurniakan seorang lagi anak yang tidak kalah bandingnya dengan Ismail yakni Ishak. Firman Allah yang maksudnya,

“Dan Kami pula berikan kepadanya berita yang mengembirakan, bahawa ia akan beroleh (seorang anak): Ishak, yang akan menjadi Nabi, yang terhitung dari orang-orang yang soleh. Dan Kami limpahi berkat kepadanya dan kepada (anaknya): Ishak; dan di antara zuriat keturunan keduanya ada yang mengerjakan kebaikan, dan ada pula yang berlaku zalim dengan nyata, terhadap dirinya sendiri.” (surah As-Saffat, ayat 112-113) 

Kedua zuriat Ibrahim penuh dengan keberkatan. Dari jalur Ismail lahirnya bangsa Arab dan kemudiannya lahir Nabi terakhir Muhammad saw. Manakala dari jalur Ishak lahir darinya Ya’kub, Yusuf, dan Bani Israel, satu bangsa yang Allah pernah muliakan suatu ketika dahulu. Tidak ada Nabi yang diutus melainkan kesemuanya Allah pilih dari bangsa mulia ini, Bani Israel (kecuali Nabi yang terakhir). Hanya setelah mereka berulang-kali engkar kepada perintah Allah, maka kemudiannya Allah mengutuk dan menghina mereka sehingga ke akhir zaman.

Alangkah beruntungnya orang-orang yang bersabar mentaati perintah Allah dan Rasul. Mereka bukan sahaja dijanjikan kejayaan di akhirat. Bahkan juga di dunia mereka diberikan nikmat yang banyak. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang bersabar itu. Amin.

Mohd Riduan b Khairi

Country Height, Kota Kinabalu