Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Teknik Surah Lukman’ Category

272045126_e0eeb03ba8Imam Ahmad meriwayatkan bahawa an-Nawas bin Sam’an berkata bahawa Rasulullah saw bersabda,

يُؤْتَى بِالقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدَمُهُم سُورَة الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانُ

“Al-Quran akan datang pada hari kebangkitan dan ahlinya mereka yang mengamalkannya akan mendahului mereka surah al-Baqarah dan al-Imran.”

An-Nawas berkata, “Nabi saw meletakkan tiga perumpamaan bagi dua surah ini dan tidak melupakan perumpamaan ini semenjak itu. Beliau bersabda,

كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ ظُلَّتَانِ سَودَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، يُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا

“Akan datang seumpama dua awan atau dua pelindung yang gelap antara keduanya timbul, atau seumpama keduanya dua kawanan burung berbaris, berhujjah kedua-duanya dari sahabat mereka.”

Perumpamaan supaya mudah ingat

Salah satu hikmah dan tujuan perumpamaan digunakan oleh Allah dan Rasul dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadis ialah supaya mesej di dalamnya mudah diingat.

Hal ini Allah nyatakan dalam firmanya yang bermaksud;

Tidakkah Engkau melihat (Wahai Muhammad) Bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu: kalimah Yang baik adalah sebagai sebatang pohon Yang baik, Yang pangkalnya (akar tunjangnya) tetap teguh, dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Dia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa Dengan izin Tuhannya. dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia, supaya mereka selalu ingatDan bandingan kalimah Yang jahat dan buruk samalah seperti sebatang pohon Yang tidak berguna Yang mudah tercabut akar-akarnya dari muka bumi; tidak ada tapak baginya untuk tetap hidup. (Surah Ibrahim 24-26)

Imam Syaukanni (1759–1834M) juga menukilkan dalam kitab tafsirnyaFathul Qadir,

“Membuat perumpamaan mengandun nilau plus bagi daya ingat dan daya faham, serta merupakan visualisasi makna.”

Advertisements

Read Full Post »

“Rapatkanlah saf-saf kalian, dekatkanlah di antara saf-saf, ratakan leher-leher kalian. Demi dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, sungguh aku lihat syaitan masuk di antara celah-

celah dan syaitan tersebut seperti kambing-kambing hitam.”

(Hadis Sahih dari an-Nasa’i)

Read Full Post »

Amr bin Syu’aib melaporkan dari ayahnya dari datuknya berkata,

Rasulullah keluar menemui sahabat-sahabat beliau yang sedang berselisih pendapat tentang takdir. Wajah Nabi seperti delima pecah kerana marah. Beliau berkata,

“Apakah ini yang diperintahkan kepada kalian? Apakah kerana ini, kalian diciptakan? Kalian melagakan Al-Qur’an dengan sebahagian yang lain. Kerana inilah umat-umat sebelum kalian binasa.”

Abdullah bin Amr berdiri kemudian berkata, “Aku tidak pernah ingin diriku absen di majlis Nabi seperti halnya aku ingin diriku absen di majlis Nabi tersebut.”

(Sunan Ibnu Majah, diperik dari Meluruskan Kesalahan Cara Rasulullah, Muhammad Shalih al-Munajid, Darul Falah)

Read Full Post »

Slot LADAP di SK Tok Jembal

Read Full Post »

1. Mudah ingat

Tidakkah Engkau melihat (Wahai Muhammad) Bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu: kalimah Yang baik adalah sebagai sebatang pohon Yang baik, Yang pangkalnya (akar tunjangnya) tetap teguh, dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Dia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa Dengan izin Tuhannya. dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia, supaya mereka selalu ingat. Dan bandingan kalimah Yang jahat dan buruk samalah seperti sebatang pohon Yang tidak berguna Yang mudah tercabut akar-akarnya dari muka bumi; tidak ada tapak baginya untuk tetap hidup.

(Surah Ibrahim 24-26)

2. Mendekatkan makna dan meningkatkan daya faham

Pakar psikologi klasik Islam, Imam Ibnu Qayyim al-Jawziyah (691- 751H /1292-1350M) menjelaskan beberapa manfaat analogi di dalam kitabnya I’lamul Muwaqqi’in,

“Satu hal yang sudah disepakati bahawa sebuah tamsil (analogi) dapat membuat jiwa lebih dekat dan lebih cepat dalam menerima sebuah penjelasan, hingga pada gilirannya akan membuat jiwa tersebut tunduk terhadap kebenaran yang diumpamakan dengan tamsil tersebut. Semakin lugas sebuah tamsil, semakin jelas pula maksud yang sampai.”

Ibn Hajar al-Asqalani (- 852H / 1372-1448M) ketika mensyarahkan sebuah hadis Nabi yang “Perumpamaanku dan Nabi-Nabi sebelumku seperti seorang laki-laki yag membangun sebuah rumah...”,

“Di dalam hadis tersebut terkandung pelajaran membuat perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman.” (Fathul Bari, Kitab Manqib, no 3535)

Imam Syaukanni (1759–1834M) juga menukilkan dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir,

“Membuat perumpamaan mengandun nilau plus bagi daya ingat dan daya faham, serta merupakan visualisasi makna.”

Manakala pakar tafsir moden, Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di (1307 – 1376H / 1889–1956M) menukilkan dalam kitabnya Taysir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir al-Qur’an,

“Dengan membuat pemisalan, bererti mendekatkan makna-makna yang rasional dari contoh-contoh yang dapat dirasa dan makna yang dikehendaki oleh Allah nampak jelas dan terang seterang-terangnya. Ini termasuk Rahmat Allah dan pengajaranNya yang sempurna. Maka bagi Allah-lah kesempurnaan dan seluas-luas pujian.”

3. Penguat dan penegas

Ibnu Qayyim menyatakan,

“Tamsil ialah penguat dan penegas bagi pesan yang ingin disampaikan. Ia seperti tanaman yang mengekuarkan tunas, lalu tunas itu menjadikan tanaman tersebut semakin kukuh, besar dan tegak di atas batangnya. Tamsil adalah kekhususan, inti, sekaligus buah dari akal.”

Bacaan Tambahan :

  1. Bersama Rasulullah Mendidik Generasi Idaman, Dr Fadhl Ilahi, terjemahan Ahmad Yunus, Pustaka Imam Asy-Syafi’i 2010. Beli di sini.
  2. Begini Seharusnya Menjadi Guru, Fu’ad bin Abdul Aziz asy-Syalhub, terjemahan Jamaluddin, cetakan kedua Darul Haq 2009.

Read Full Post »

Satu dari faedah dari penggunaan analogi atau perbandingan ialah untuk memahatkan ingatan terhadap perkara yang disampaikan. Dalilnya,

Tidakkah Engkau melihat (Wahai Muhammad) Bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu: kalimah Yang baik adalah sebagai sebatang pohon Yang baik, Yang pangkalnya (akar tunjangnya) tetap teguh, dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Dia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa Dengan izin Tuhannya. dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia, supaya mereka selalu ingat. Dan bandingan kalimah Yang jahat dan buruk samalah seperti sebatang pohon Yang tidak berguna Yang mudah tercabut akar-akarnya dari muka bumi; tidak ada tapak baginya untuk tetap hidup.

(Surah Ibrahim 24-26)

Read Full Post »

Raja Ali Haji merupakan antara ilmuwan (dirujuk sebagai ulama’, pujangga, ahli sejarah) awal Melayu yang mewariskan beberapa karya yang diingati. Antara yang paling dikenali ialah Gurindam Dua Belas dan sebuah buku sejarah Tuhfat an-Nafis.

Beliau juga pernah mengarang sebuah nasihat yang ditujukan kepada anak berjudul Syaer Nasehat Kepada Anak. Syair 18 rangkap ini sungguh indah dan sarat dengan pesan-pesan yang berguna.

Satu metod yang digunakan oleh Raja Ali Haji ketika menyusun syair nasihat ini, mencontohi pesan Luqman al-Hakim yang disampaikan kepada anaknya. Iaitu menggunakan analogi.

Dalam Syaer Nasihat kepada Anak, analogi digunakan dalam 3 perenggan.

(3) Mengerjakan gubernemen janganlah malas,
Zahir dan batin janganlah culas,
Jernihkan hati hendaklah ikhlas,
Seperti air di dalam gelas.

(8) Setelah orang besar fikir yang karu,
Tidak mengikut pengajaran guru,
Tutur dan kata haru-biru,
Kelakuan seperti anjing pemburu.

(12) Setengah yang kurang akal dan bahasa,
Sangatlah gopoh hendak berjasa,
Syarak dan adat kurang periksa,
Seperti harimau mengejar rusa.

Jika kita imbas kembali dalam wasiat Luqman al-Hakim kepada anaknya, beliau menggunakan analogi sebanyak dua kali. Pertama dalam ayat 16 menggunakan biji sawi manakala dalam ayat 19 dengan suara keldai.

(16) (Luqman menasihati Anaknya Dengan berkata): “Wahai anak kesayanganku, Sesungguhnya jika ada sesuatu perkara (yang baik atau Yang buruk) sekalipun seberat bijih sawi, serta ia tersembunyi di Dalam batu besar atau di langit atau pun di bumi, sudah tetap akan dibawa oleh Allah (untuk dihakimi dan dibalasNya); kerana Sesungguhnya Allah Maha Halus pengetahuanNya; lagi amat meliputi akan Segala Yang tersembunyi.

(19) “Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu (semasa berkata-kata), Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai”.

Manfaat Analogi

Pakar psikologi klasik Islam, Imam Ibnu Qayyim al-Jawziyah menjelaskan beberapa manfaat analogi di dalam kitabnya I’lamul Muwaqqi’in,

“Satu hal yang sudah disepakati bahawa sebuah tamsil (analogi) dapat membuat jiwa lebih dekat dan lebih cepat dalam menerima sebuah penjelasan, hingga pada gilirannya akan membuat jiwa tersebut tunduk terhadap kebenaran yang diumpamakan dengan tamsil tersebut. Semakin lugas sebuah tamsil, semakin jelas pula maksud yang sampai.”

Tambah beliau lagi dengan membuat analogi,

“Tamsil ialah penguat dan penegas bagi pesan yang ingin disampaikan. Ia seperti tanaman yang mengekuarkan tunas, lalu tunas itu menjadikan tanaman tersebut semakin kukuh, besar dan tegak di atas batangnya. Yamsil adalah kekhususan, inti, sekaligus buah dari akal.”

(Bersama Rasulullah Mendidik Generasi Idaman, Dr Fadhl Ilahi)

Read Full Post »

Older Posts »